Vrtání studní
Čištění kopaných i vrtaných studní, pramenných jímek, vodojemů, studánek

Studnu vyčerpáme až na dno, vytěžíme kaly a všechny nečistoty tlakovou vodou a mechanicky vyčistíme stěny i poklop. Opravíme poškození stěn, provedeme intenzivní jednorázovou desinfekci a zdroj zatěsníme proti vnikání povrchových nečistot. Pro čištění vrtů používáme speciální techniku. Ostatní zdroje řešíme dle situace.

Rekonstrukce studní
Úprava zhlaví vrtů (vybudování šachty)
Vystrojení vodního zdroje čerpací technikou, připojení k objektu ,,od zdroje až po kohoutek“
Prohlubování vodních zdrojů
Analýzy vod
Desinfekce vody, vodních zdrojů
Úprava vody – mangan, železo, dusičnany
Zhotovujeme v příhodných hydrogeologických podmínkách ražené studny